BIBLIOGRAFIA
Dodane przez Admin dnia 23 marzec 2005 21:56
AMKI • J. Dobrzański, Castrum. Problematyka badawcza, [w:] Początki zamków w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej 1978, 12, Studia i Materiały.
 • T.J. Frazik, Zamek i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej, Kraków 1971.
 • B. Guerquin, Zamki śląskie, Warszawa 1957.
 • L. Kajzer, Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa
 • łęczyckiego w XIII-XVII wieku, Łódź 1980.
 • L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, Łódź 1993.
 • Z. Radacki, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.
 • A. R. Sypkowie, Zamki i warownie Ziemi Mazowieckiej,
 • A. R. Sypkowie, Zamki i warownie Ziemi Sandomierskiej,


  ZAKONY KRZYŻOWE

 • M. Barber, Templariusze, Warszawa 1999.
 • G. Bordonove, Życie codzienne Zakonu Templariuszy, Poznań 1998.
 • M. Gładysz, Zapomniani Krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku,
 • P. Pizuński, Poczet Wielkich Mistrzów Krzyżackich 1198-2000,
 • P. Pizuński, Sekretne sprawy Krzyżaków,
 • P. Pizuński, Krzyżacy od A do Z
 • R. Pernoud, Templariusze, Gdańsk 1995,


  RYCERSTWO

 • R. Barber, Rycerze i rycerskość, Bellona 2003.
 • Bogdan Wojciech Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim, Wyd. Rebis , Warszawa 2003.
 • J. Flori, Rycerstwo średniowiecznej Francji, Warszawa 1999.
 • F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy Łacińskiej, Warszawa 2002.
 • Dariusz Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), Warszawa 2000.
 • T. Szajewski, Turnieje rycerskie-sport dla szlachetnych,


  ŚREDNIOWIECZNA OBYCZAJOWOŚĆ

 • Sakiewka i życie


  GENEALOGIA I HERALDYKA

 • J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001.
 • J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.


  ŚREDNIOWIECZNE BITWY

 • G. Duby, Bitwa pod Bouvines, Warszawa 1988.


  UZBROJENIE

 • R. Prądzyński, Gawędy o łucznictwie, Egros 2001.
 • T. Szajewski, Miecznicy kontra płatnerze, Egros 2002.
 • B. Trubnikow, Wielki leksykon broni i uzbrojenia, Kurpisz 2000.


  UBIORY ŚREDNIOWIECZNE

 • I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX wieku, Warszawa 2000.


  SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

 • T. Prezbiter, Divresarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych,